Wat is een financieringsplan?

Een financieringsplan is een document waarin je jouw bedrijf voorstelt aan potentiële investeerders, kredietverstrekkers of andere externe partijen. Het plan beschrijft de financiële doelstellingen van het bedrijf, de manier waarop je van plan bent om die doelstellingen te bereiken en de financiële middelen die er nodig zijn om deze te bereiken

Een goed financieringsplan bevat een solide business case van jouw bedrijf. Het bevat alle nodige informatie die externe partijen nodig hebben om een beslissing te nemen over of ze in jouw bedrijf willen investeren of ze jou een lening, krediet of financiering willen verstrekken.

Een financieringsplan bevat onder andere:

De vier belangrijkste onderdelen van een financieringsplan

De vier belangrijkste, financiële, onderdelen van een financieringsplan zijn:

  1. De exploitatiebegroting
  2. De liquiditeitsbegroting
  3. De investeringsbegroting
  4. De financieringsbegroting

Bovenstaande termen worden vaak door banken / investeerders gebruikt. Hieronder leg ik uit wat het betekent.

exploitatiebegroting

De exploitatiebegroting wordt ook wel winst-en verliesrekening, resultatenrekening of, in het engels, profit&loss benoemd.

Eigenlijk is het niets anders dan een overzicht van de verwachte omzet, kosten en winst van de komende jaren. Dit is eigenlijk het belangrijkste onderdeel omdat het antwoord geeft op de vraag: ‘Is mijn idee een winstgevend en gaat het renderen?’. Het is daarom ook cruciaal om de aannames die je gebruikt in de overzicht goed te onderbouwen. Denk hierbij aan de verkoopcapaciteit die je hebt. Stel je zet in het plan dat je 1000 producten per dag kunt verkopen, maar je hebt maar de capaciteit om 10 producten per dag te maken, dan klopt het niet. Of denkt bijvoorbeeld aan de winstmarge (het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs) op jouw producten. Als je 50% aanhoudt, maar in werkelijkheid is het maar 30%, dan is jouw winstverwachting verschillend.

Liquiditeitsbegroting

Voor het aanduiden van een liquiditeitsoverzicht gebruiken we ook vaak de engelse term, cashflow overzicht.

Een liquiditeitsoverzicht geeft de verwachte toekomstige inkomsten en uitgaven weer. De liquiditeitsbegroting geeft dus antwoord op de vraag: ‘Wanneer staat er welk bedrag op mijn bankrekening’. Je wil dit in kaart brengen omdat het dieptepunt op de bankrekening weergeeft hoeveel aanvullende financiering er benodigd is.

De liquiditeitsbegroting verschilt van de exploitatiebegroting omdat de liquiditeitsbegroting rekening houdt met ‘de timing van geld’. Voorbeelden hiervan zijn:

Investeringsbegroting

De investeringsbegroting geeft antwoord op de vraag: ‘Welke investeringen moet het bedrijf doen om de plannen (beschreven in het ondernemersplan) waar te maken?’.

Dit kunnen onder andere investeringen zijn in vaste bedrijfsmiddelen (zoals het inrichten van een winkel), maar ook ontwikkelingskosten (om jouw product te ontwikkelen).

Financieringsbegroting

De financieringsbegroting grijpt eigenlijk terug op de investeringsbegroting (welke investeringen moeten er worden gedaan om de plannen waar te maken) in combinatie met de liquiditeitsbegroting (wat is het dieptepunt qua banksaldo / hoeveel geld is er nodig).

De financieringsbegroting geeft weer hoe deze investeringen, oftewel het dieptepunt qua banksaldo, gefinancierd gaat worden.
Dit kan namelijk door eigen vermogen zijn (bijvoorbeeld geld vanuit privé) of vreemd vermogen (het geld van de investeerder / kredietverstrekker / bank).

Het kan natuurlijk ook een combinatie van beide zijn. Wanneer er een groot financieringstekort is ontstaan heeft een geldverstrekker altijd een voorkeur voor een combinatie tussen zowel eigen vermogen als vreemd vermogen.

Samen jouw financieringsplan opstellen?

Vraag een gesprek aan.

Ervaringen samen opstellen financieringsplan

Marissa heeft mij, met succes, geholpen met het financiële plan voor de aanvraag van een krediet. Omdat ik mijn voorraad moet voorfinancieren en verder wilde groeien, was een krediet een logische stap. Ik ben geen ster met cijfers, en ik had ook echt geen idee waar ik moest beginnen. Marissa heeft, aan de hand van een uitgebreide intake en vragenlijst, een financieel plan voor mij opgesteld. Wat een verademing! Het scheelde mij een hele hoop tijd en hoofdpijn, en wat helemaal leuk was dat ik nu eindelijk mijn plannen ook echt op papier zag. Kijk in mijn hoofd zag het er allemaal leuk uit, maar toen ik mijn ideeën ook daadwerkelijk op papier zag werd het ineens “echt”. Het gesprek met de financieringsmaatschappij was daarna super makkelijk. Dankzij het duidelijke financiële plan heb ik nu een goede houvast en een duidelijk doel voor de toekomst van mijn bedrijf. Naast het financiële plan kwam Marissa met super leuke ideeën om mijn producten nog beter op de markt te brengen. Ik kan dan ook niets anders dan Marissa aanraden aan iedereen die graag wilt groeien met zijn of haar bedrijf.

Bastian Knoop
Everyday Essentials

Marissa heeft ons geholpen met het maken van een financieel model, zowel bij het technisch opbouwen van het model, als bij het sparren over de inhoud. We hebben het model vrij snel en efficiënt kunnen maken, dankzij de kennis en ervaring van Marissa, en de fijne communicatie en samenwerking.

Robin Jones
Manometric

Voor de oprichting van een specialistische zorginstelling kwam natuurlijk ook het financieringsvraagstuk om de hoek kijken. Voor de financiering van de bank hadden we verschillende begrotingsstukken nodig. Marissa heeft voor ons, op maat gemaakte, templates gemaakt en persoonlijk geholpen met het opstellen ervan. Hierdoor wisten we exact wat erin moest en konden we later, toen we beter inzicht hadden in de werkelijke kosten, het ook weer zelf aanpassen. Hierdoor hadden we EN zelf inzicht en begrip hoe het werkte EN wisten we dat het goed gebeurde door iemand met kennis van zaken EN hebben we aanzienlijk bespaard als dat we het door.

Lisanne Vaalburg
Prinses Beatrix Kliniek

Wat is het verschil tussen een financieel plan en een financieringsplan?

We spreken over een financieringsplan als we het plan naar externe partijen, buiten het eigen bedrijf sturen, zoals investeerders, banken en kredietverstrekkers. Een financieringsplan brengt de financiële verwachtingen van jouw bedrijf in kaart en geeft (hoofdzakelijk) antwoord op de vraag: ‘Hoeveel geld heeft het bedrijf nodig en hoe snel kan het bedrag weer worden terugverdiend?’ De investeerder wil namelijk simpelweg weten: ‘Maak ik een goede investering door geld te lenen aan het bedrijf of is het risico te groot?’. De investeerder wil daarom weten waar je het geld aan gaat besteden en welk bedrag daarvoor nodig is.

Waar een financieringsplan vooral een extern karakter heeft, heeft een financieel plan meer een intern karakter. Je maakt een financieel plan vooral voor jezelf. Door het opstellen van een financieel plan krijg je onder andere helder of jouw bedrijfsidee haalbaar is en hoeveel inkomsten en uitgaven je kan verwachten. Maar bijvoorbeeld ook welke verkoopaantallen of maandomzet je zou moeten draaien voor een bepaald omzetdoel en/of salaris doel.

Een financieel plan is onmisbaar als winstgevende ondernemer. Je wil namelijk eerst helder jouw plannen in kaart brengen voordat je allerlei besluiten neemt in je bedrijf en er dan halverwege achterkant dat het helemaal niet zo’n winstgevend idee is. Als het namelijk op papier niet gaat werken, dan gaat het in het echt ook niet werken.

Mijn visie op een financieringsplan en een financieel plan

Vanuit mijn visie moet een financieringsplan altijd gecombineerd worden met een financieel plan. Mijn tenen krommen volledig van opmerkingen zoals:

“De boekhouder heeft een financieringsplan opgesteld voor de bank, maar ik mis een plan om mijn doelen te behalen”.

Ik combineer het altijd. Wat enkel een financieringsplan waarvan je denkt: ik heb geen idee wat er eigenlijk echt staat en ik hoop maar dat ik er een financiering mee krijg werkt natuurlijk niet. Allereerst: hoe weet je dan zeker dat je het juiste bedrag ophaalt en niet te weinig om jouw doelen te realiseren?

Bovendien is het ophalen van extern kapitaal altijd een middel om jouw bedrijf te starten of verder te laten groeien. Het is nooit een doel op zich. Het doel van een bedrijf is in beginsel om winst te behalen. En dus moet een plan altijd een middel zijn om het doel, een winstgevend en waardetoevoegend bedrijf, te realiseren.

Een financieringsplan, wat je stuurt naar externe partijen, kan een van de uitkomsten zijn van het in kaart brengen van jouw bedrijfsplan en financieel plan. Want ook als je geen externe financiering nodig hebt, heb je absoluut wel een financieel plan nodig. Waarom? Omdat een financieel plan het handvat en ultieme middel is om de haalbaarheid van jouw plan te toetsen, te weten welke prijzen je moet vragen, rust in je hoofd te hebben en houvast te hebben in de acties die je moet zetten om jouw doelen te realiseren. Een financieel plan is namelijk de basis voor een actieplan om van doelen stellen naar doelen behalen te gaan.

Deze bedrijven ondernemen winstgevend met een sterk financieel plan

Door Marissa heb ik een fantastisch fundament neergezet voor mijn bedrijf. Ik weet precies wat mij te verwachten staat qua in- en uitkomsten, ik ben niet meer bang voor blauwe brieven en ik weet dat het geen wat ik doe, lonend is. Marissa heeft echt een gevoel voor cijfers en het runnen van een bedrijf en is heel betrokken. Echt een aanrader, je gaat de investering dubbel en dwars terug verdienen!

Kim van Damme
De kippenclub

Er is nu een duidelijk financieel plan en doel! Die niet onhaalbaar zijn. Let op mensen, dankzij Marissa ga ik nu vliegen!! 😉

Ilona Hens
Jewellery designer/Watchmaker

Een investering in je bedrijf…doen of niet. Dat is altijd een groot vraagteken. Ik moet zeggen dat als ik wist wat ik nu weet dat ik niet zo lang had getwijfeld. Duidelijke handvaten en een echt plan waar ik ook iets mee kan. Nu heb ik meer zekerheid en rust in mijn hoofd gekregen omdat ik een duidelijk financieel plan heb. Na jaren een eigen bedrijf te hebben geraak ik nu uit de startblokken.

Thomas Bryssinck
IQ-design

Samen jouw financieringsplan opstellen?

Vraag een gesprek aan.

Hoeveel tijd kost het opstellen van een financieringsplan?

Een financieringsplan opstellen is een vrij intensieve taak die veel tijd en inspanning van de ondernemer vraagt. De grootste reden dat het veel tijd kost is de onbekendheid met de strenge vereisten waar een financieringsplan aan moet voldoen. Denk hierbij aan de verschillende type financiële overzichten die het moet bevatten, de rekenkundige juistheid en de onderbouwingen van alle aannames. Trek dus voldoende tijd uit om het plan grondig te onderzoeken, zodat je zeker weet dat u aan alle vereisten voldoet. Of schakel hulp in en stel samen met mij en mijn team een financieringsplan op waardoor de kans op slagen aanzienlijk toeneemt. Plan hier jouw kennismaking call. De doorloop voor het opstellen van een financieringsplan / financieel plan is ongeveer 2 tot 4 weken, afhankelijk van de complexiteit.

Registeraccountant mét een winstgevende kijk op ondernemen

Ik, Marissa Bonants, ben opgeleid tot register accountant en help nu vooral snelgroeiende ondernemers om financieel succes te behalen. Een van de onderdelen hierin betreft het opstellen van financieringsplannen én financiële plannen, gezien beide onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. In het opstellen van een financieringsplan en een financieel plan onderzoeken we welk bedrag aan vreemd vermogen benodigd is om jouw plannen te realiseren en challenge ik je op de onderliggende aannames zodat we een ijzersterk plan hebben. Een plan wat niet enkel extern groeikapitaal kan ophalen maar vooral de handvatten geeft om jouw doelen te realiseren en een droombedrijf op te starten of op te schalen.

Tijdens het opstellen van een financieringsplan / financieel plan kijk ik altijd met een kritisch en winstgevend oog. Dat is simpelweg iets wat ik niet kan uitschakelen. Samen aan de slag met jouw financieringsplan / financieel plan resulteert simpelweg in het spotten van meer winstkansen in jouw bedrijf en hoe deze verzilverd kunnen worden.

Neem contact op voor meer informatie over hoe wij aan de slag kunnen om een een financieringsplan/ financieel plan op te stellen. Mijn unieke aanpak zal ervoor zorgen dat je voldoet aan alle eisen en dat jouw bedrijf een solide business case vormt voor investeerders. Je kunt ook een gratis strategiesessie plannen, zodat je kunt bepalen of dit iets voor je is.

Kan ik het opstellen van een financieringsplan uitbesteden?

Ik en mijn team helpen je graag met opstellen van een financieringsplan zodat de kans van slagen van het binnenslepen van een financiering drastisch toeneemt. We zorgen ervoor dat het financieringsplan aan alle vereisten voldoet, juist onderbouwd is en volledig is. Wij hebben jou, en vooral jouw bedrijfsinformatie, wel nodig bij het opstellen van dit financieringsplan. Wij kunnen niet uit de voeten met enkel de mate van informatie zoals: ‘Ik heb een kledingwinkel, wil je een plan maken’?. We hebben informatie van jou nodig zoals welke investeringen je wil gaan doen, welke kosten je hebt, hoeveel dagomzet je kunt maken etc. Het is trouwens geen probleem als je nog niet welke informatie je dan nodig hebt. Wij helpen je met het stap voor stap in kaart brengen van de (financiële) informatie die nodig is. Gelijktijdig challengen we je of je op dit moment wel alles eruit haalt wat erin zit en spotten verschillende kansen voor je gedurende de samenwerking. We duiken immers volledig in jouw business.

Waarom is een goed onderbouwd financieringsplan zo belangrijk?

Door middel van een ijzersterk financieringsplan en algeheel winstgevend financieel plan weet je welke stappen je moet zetten om jouw financiële doelen te behalen of je toekomstdromen uit te laten komen. Investeerders willen aan de hand van dit plan beoordelen of jij voor een financiering in aanmerking komt. Dus, wat heb jij er als ondernemer precies aan om een waterdicht financieringsplan te laten maken?

Ook wanneer je geen financiering van investeerders nodig hebt, is het handig om een financieel plan te maken voor je business. Het geeft je namelijk inzicht in je financiën voor de lange termijn, waardoor je meteen ziet of je genoeg gaat verdienen om je ambitieuze plannen te realiseren. De omvang en diepgang van het plan zijn dan vaak anders

Samen jouw financieringsplan opstellen?

Vraag een gesprek aan.

Samen een financieringsplan opstellen?
Hoe werkt het?

Het opstellen en uitwerken van een financieel plan is altijd maatwerk en toegespitst op jouw bedrijf. Grofweg doorlopen we de volgende fasen.

Fase 1: Informatie verzamelen

In de eerste fase brengen we alle informatie in kaart. Wanneer het een bestaand bedrijf betreft bestaat dit uit zowel de huidige cijfers (op basis van de boekhouding) én de toekomstwensen (nieuwe producten, personeel, uitbreiding etc). Wanneer het een nieuw bedrijf / nieuw concept binnen een bestaand bedrijf betreft dan wordt er enkel ingezoomd op de toekomstige aannames. Je ontvangt een vragenlijst wat we van je nodig hebben. We bespreken de aangeleverde input in een call.

Fase 2: Opzet financieringsplan / financieel plan

In de tweede fase maken we de opzet van jouw financieringsplan / financieel plan. Dit plan bestaat uit alle verschillende onderdelen zoals een exploitatiebegroting (winst en verliesrekening), investeringsbegroting, liquiditeitsbegroting (cashflow) en financieringsbegroting. Wij maken altijd een ‘dynamisch plan’ waar jullie zelf de input, zoals verkoopprijzen, aantallen, marges, marketing ratio’s en andere aannames kunnen aanpassen. Dit is handig want dan kun je exact zien wat er verandert aan het resultaat, of het geld bedrag wat je nodig hebt, als bepaalde aannames wijzigen.

Fase 3: Feedback op het financieringsplan / financieel plan

We bespreken de opzet in een call en na feedback wordt het plan gefinaliseerd. Het is een dynamisch plan wat betekent dat je de inputs zelf kunt aanpassen en dan ziet wat het effect is op het resultaat van het bedrijf. In alle calls die we hebben denken we ook strategisch mee over wat handig is en welke kansen wij zien. Want na het zien van duizenden bedrijven van binnen weten we wat werkt en wat niet.

Fase 4: Finale oplevering financieringsplan / financieel plan

Bij de finale oplevering van het plan ontvang je altijd nog een video / handreiking hoe je het plan kunt gebruiken en hoe het vooral ook kan dienen als een intern sturingsmiddel en houvast om jouw doelen te behalen. Omdat jij echt helemaal snapt hij het plan is opgebouwd kun je deze structuur jaren gebruiken en steeds weer aanpassen. Cijfers en plannen zijn er namelijk in elke bedrijfsfase.

Samen aan de slag?

Wat is de investering om mijn financieringsplan te laten opstellen?

Dit ligt onder andere aan de complexiteit van jouw bedrijf. We geven altijd een projectprijs vooraf zodat je niet voor onvoorziene verrassingen komt te staan. Het opstellen van een financieringsplan ligt over het algemeen tussen de 1200 en 2500 euro exclusief btw.

Ik heb geen financiering nodig, maar ik wil wel een financieel plan. Is dit mogelijk?

Absoluut. Als je geen financiering hoeft op te halen, maar vooral een ijzersterk strategisch plan wil om zo snel mogelijk jouw doelen te behalen dan helpen we jou graag verder. Een ijzersterk financieel plan is namelijk altijd de basis om de winstgevendheid van jouw bedrijf te vergroten. Afhankelijk van jouw bedrijfsfase en huidige omzetniveau helpen we jou verder in ofwel The Money Making Impact School, Expand of the road to one million.

Deze ondernemers ondernemen winstgevend met een financieel sterk plan

Wat ben ik ontzettend blij met The Money Making Impact School. Marissa heeft mij alles en misschien nog wel meer geleerd dan waar ik op hoopte. De modules zijn in een logische volgorde opgebouwd en leren je stap voor stap om je financieren overzichtelijk te maken. Je leert een winstplan en inkoop- en prijsberekeningen maken, en voor mij ook heel belangrijk: wat moet ik omzetten om mijzelf salaris uit te kunnen betalen. En dat is niet alles. Je werkt aan je money mindset, leert over de profit first methode en hoe deze in te zetten. Ik heb in een korte tijd samen met Marissa een duidelijk overzicht kunnen creëren. Ik heb een duidelijk plan voor en zit altijd weer vol energie en inspiratie na een van de calls.

Channa
Adorzy

“Marissa, hierbij wil ik je bedanken voor je input bij KASSL. In een kort tijdsbestek heb ik door jou de slagen kunnen maken die ik nodig had en waarmee ik klaar ben voor vragen/antwoorden van aandeelhouders/stakeholders maar vooral voor mijzelf om duidelijk inzichtelijk te hebben hoe de cashflow er komende periode uit zal gaan zien. Ik zou je aan iedereen aanraden en hoop dat je nauw betrokken blijft bij KASSL!”

Charlotte Schreuder
KASSL Editions

Een samenwerking met Marissa heb ik als positief ervaren met een volwassener bedrijf als gevolg. Nu ik kan uitrekenen wat wel/niets oplevert kan ik veel makkelijker nee zeggen en oude “verkeerde” gewoontes loslaten zoals deze: inkopen is geen doel op zich. Nu ik een plan heb zie ik veel meer de opties tot uitbesteden en groei. Na de moeizame coronajaren heb ik weer de juiste strategie te pakken en inzicht gekregen. Dit inzicht geeft zekerheid. Zekerheid in “waar zit de winst”, of eigenlijk “waar zit meer winst in” en het cashflow “management”. Ik neem mee uit het traject dat ik me beter kan richten op een specifieke doelgroep en daar een met zorg afgestemd kwaliteitsassortiment aan mag leveren.

Saskya van der Mark
Piraten & Prinsessen

Wil jij samen jouw doelen behalen?

Neem dan contact op en ontdek de kracht van een ijzersterke financiële strategie.

Samen kijken we wat nodig is om je doelen te behalen of om succesvol en verantwoord groeikapitaal op te halen.