Wat is mijn bedrijf waard? 5 waarderingsmethodes

Wat is mijn bedrijf waard? Deze vraag krijg ik vaak gesteld. Daarom leer ik je in dit artikel vijf veelgebruikte waarderingsmethodes.

Maar, voordat je aan de slag gaat, wil ik je meegeven dat de waarde van je onderneming wel afhangt van verschillende factoren.

Stel, je wilt je bedrijf verkopen. Dan spelen deze zaken allemaal een rol:

 • hoeveel jij hebt geïnvesteerd in jouw bedrijf,
 • de strategische waarde van de onderneming voor de koper,
 • de mate van concurrentie tussen potentiële koper en het vermogen van de koper om de aankoop te financieren.

Oké, laten we nu eens kijken naar die 5 methodes waarmee je ontdekt wat je bedrijf waard is.

5 waarderingsmethodes om je bedrijfswaarde te berekenen

Er zijn vijf veelgebruikte waarderingsmethodes om je bedrijfswaarde te berekenen.

 1. Vuistregels/multiples
 2. Discounted Cash Flow
 3. Intrinsieke waarde
 4. Book Value methode
 5. Waardebepaling op basis van koers/winstverhoudingen

1. Vuistregels/multiples

Deze methode wordt vaak gebruikt omdat het de meest simpele is. Hiervoor gebruik je een veelvoud om de waarde van je bedrijf te berekenen op basis van je financiële prestaties.

Het veelvoud wordt toegepast op één of meer belangrijke financiële maatstaven, zoals omzet, winst voor rente en belastingen (EBIT), of winst vóór aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen (EBITDA).

Voorbeelden van vuistregels zijn:

 • 6 x de nettowinst
 • 1,2 x de jaaromzet
 • 1 x de intrinsieke waarde* + 2 x de nettowinst
 • 3 x EBITDA
 • 4 x EBIT

*De intrinsieke waarde van een bedrijf is het verschil tussen alle bezittingen van een bedrijf en alle schulden. Dus kortweg; wat bezit het bedrijf nu echt? Hier tel je alle bezittingen van het bedrijf op (voorraden, machines, merkrecht, website, etc.) en daar haal je alle schulden vanaf. Hoeveel verplichtingen zijn er nog om aan te voldoen? Welke leningen staan er nog open?

 

Nadelen vuistregel methode

Hoewel dit een eenvoudige methode is, zijn er ook een aantal nadelen.

 1. Het kijkt niet naar de niche waar het bedrijf actief in is. Ligt het momentum hoog in die niche of niet? Welke kansen liggen er nog?
 2. Het neemt niet de toekomstige waarde van het bedrijf mee. Het veelvoud kan in de loop van de tijd veranderen als gevolg van veranderingen in de markt of de financiële prestaties van je onderneming. Als het een bedrijf is in een sector waar de vraag sterk van daalt, dan is de waarde in de toekomst minder dan de resultaten die de afgelopen periode zijn gegenereerd door het bedrijf. Denk aan milieuvervuilende bedrijven of aan beroepen die door machines worden vervangen.
 3. Het houdt geen rekening met het feit waar het momentum hoog is?
 4. En ten derde houdt het geen rekening met andere kenmerken. Hoe afhankelijk is jouw bedrijf van jou, de eigenaar? Oftewel, zullen de verkopen naar verwachting sterk afnemen als de eigenaar wisselt? Dat kan mogelijk het geval zijn bij ‘personal brands’ die erg draaien om de oprichter. Hoeveel vreemd vermogen (lees: schulden) zit er in je bedrijf? Moet je binnenkort een grote investering doen? Welke nog niet gelanceerde plannen kunnen nog worden uitgevoerd? Etc.

2. Discounted Cash Flow (DCF) methode

De tweede methode wordt de Discounted Cash Flow (DCF) methode genoemd. Bij deze methode bereken je de bedrijfswaarde uit door je verwachte toekomstige kasstromen door te berekenen tot hun huidige waarde.

De DCF-methode is nauwkeuriger dan de vuistregel methode omdat hij rekening houdt met de verwachte toekomstige kasstromen van je bedrijf – en niet alleen met je financiële prestaties in het verleden.

Hier kun je ook rekening houden met de potentie van een bedrijf. Welke plannen kunnen er nog worden uitgevoerd? Welke uitbreidingsopties of strategische veranderingen kunnen tot meer omzet en winst leiden?

 

Nadelen DCF-methode

Maar ook de DCF-methode heeft nadelen.

 • De WACC (weighted average cost of capital) kan subjectief zijn, afhankelijk van het risicoprofiel van de onderneming. Het inschatten van de toekomstige kasstromen is subjectief en van veel factoren afhankelijk.
 • Het is een complexe waarderingsmethode die veel expertise vereist.

3. Intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde van een onderneming is de geschatte waarde van al haar bezittingen, verminderd met eventuele schulden.

Bij deze methode moet je rekening houden met de waarde van alle bezittingen, zoals o.a. voorraad, merkrecht, machines en inventaris. De schulden, zoals o.a. belastingverplichtingen, leveranciers die nog moeten worden betaald en leningen, breng je in mindering.

Deze waarderingsmethode is niet geschikt voor gezonde, groeiende bedrijven. Dat komt omdat er alleen rekening wordt gehouden met de waarde van de bestaande activa en niet met de potentiële toekomstige verdiencapaciteit van het bedrijf.

De toekomstige verdiencapaciteit van een bedrijf noemen we ook wel goodwill. Als een bedrijf jaarlijks met 10% groeit in omzet en marktaandeel, is de toekomstige waarde veel groter dan enkel de huidige waarde. In dat geval kijk je weer eerder naar optie 2: de discounted cashflow methode.

De methode is meer geschikt voor bedrijven die het moeilijk hebben en weinig kans hebben op een ommekeer. In deze gevallen kan de intrinsieke waarde worden gebruikt als een minimaal aanvaardbare prijs bij de verkoop van het bedrijf.

 

Nadelen intrinsieke waarde 

 • De intrinsieke waarde is slechts een schatting en weerspiegelt niet nauwkeurig de werkelijkheid of de toekomst.

4. Book Value methode

De Book Value methode is een simpele waarderingsmethode. Het gebruikt de boekwaarde van het eigen vermogen om de waarde ervan te berekenen. Dit veelvoud varieert gewoonlijk van 1 tot 5 en wordt bepaald door sectoronderzoek en vergelijkingen met soortgelijke bedrijven.

In bepaalde situaties kan deze methode erg handig zijn. Stel dat je veel vaste activa hebt, zoals machines en andere apparatuur. Omdat bij deze waarderingsmethode het eigen vermogen als uitgangspunt wordt genomen, moet je rekening houden met hoe deze vaste activa is gefinancierd (met eigen vermogen of met vreemd vermogen).

 

Nadelen Book Value methode

 • Het is niet altijd een accurate afspiegeling van de huidige marktwaarde van de activa van een onderneming.
 • Ten slotte is deze methode alleen van toepassing op bedrijven met een positief eigen vermogen; de methode kan niet worden gebruikt om de waarde te schatten van bedrijven die schulden hebben.

5. Waardebepaling op basis van koers/winstverhoudingen

Bij deze methode wordt een bedrijf gewaardeerd door de aandelenprijs te delen door de winst per aandeel (WPA).

Indien een onderneming kan worden vergeleken met beursgenoteerde ondernemingen op het gebied van activiteiten, marktprofiel en opbouw, dan kan de waarde worden beoordeeld aan de hand van de koers-winstverhouding.

Standaardvariabelen worden hierbij losgelaten, zoals verkoopwaarde = 8x nettowinst (want dat verschilt per bedrijfstak).

Schrijf je in voor mijn masterclass

In 5 stappen naar meer financieel inzicht in je merk

Doe mee met mijn gratis masterclass en ontdek welke stappen er gegarandeerd voor gaan zorgen dat jij binnen no-time meer financieel inzicht krijgt, een winstgevender merk bouwt en meer financiële rust ervaart.

Op naar meer winst en eindelijk een fijn salaris.

Nadelen waardebepaling op basis van koerst-winstverhoudingen

 • De koers-winstverhouding betekent weinig als er niet wordt vergeleken met andere bedrijven/aandelen in dezelfde sector.

Wanneer gebruik je welke methode?

Soms heb je een taxatierapport nodig voor juridische procedures of belastingzaken. Dan heb je een nauwkeurige methode nodig, zoals de DCF-methode.

Als je een globaal idee wilt hebben van hoeveel je bedrijf waard is, heb je genoeg aan een snelle berekening, zoals de vuistregel methode.

Daarnaast zijn er situaties waarin meerdere methoden worden gebruikt. Elke methode heeft zo zijn eigen voor- en nadelen, dus het ligt echt aan jouw situatie welke methode jij nodig hebt.

Vaak worden meerdere methoden berekend om vervolgens een gemiddelde te nemen of tot een bedrag tussen de ondergrens en bovengrens van de berekende methoden uit te komen.

Uiteindelijk blijft de verkoopprijs iets subjectiefs; het is gebaseerd op het geloof van de koper in het bedrijf en de toekomstige potentie die hij/zij ziet in het bedrijf.

Hulp nodig bij het berekenen van je bedrijfswaarde?

Weet je nog steeds niet wat je bedrijf waard is? En duizelt het je een beetje na het lezen van dit artikel? Als financieel groeistrateeg help ik ondernemers zoals jij graag uit de brand.

Plan nu je gratis strategiesessie in, dan bespreken we wat ik voor je kan betekenen!

Ontdek wat je moet doen en laten om meer winst over te houden

Download nu tijdelijk gratis de rekentool voor ambitieuze merk eigenaren, creatieve makers en webshopondernemers. Minder geschikt voor voor dienstverleners. Inzicht is namelijk de ultieme basis voor een winstgevender, groeiend en leuker bedrijf. En je hebt geen Excelkennis nodig, dus wat houd je nog tegen?