17 essentiële vragen die investeerders stellen tijdens een pitch deck presentatie

Ben je een merkeigenaar met een geweldig fysiek product en ben je bezig met het voorbereiden van een pitch deck presentatie? Dan is het belangrijk om je goed voor te bereiden op de vragen die investeerders mogelijk zullen stellen. In deze laatste blog uit de pitch deck-serie geef ik je een overzicht van 17 potentiële vragen die investeerders kunnen stellen na een pitch deck presentatie.

Wil je een goede pitch deck maken? Download dan mijn gratis pitch deck template!

Dit ga je ontdekken:

Veelgestelde investeerder vragen over je bedrijf, product & propositie

Na je pitch deck presentatie, zullen de investeerders ongetwijfeld met vragen over je bedrijf, product en propositie zitten. Hieronder vind je een aantal belangrijke vragen die investeerders je binnen deze categorie zouden kunnen stellen:

#1 Waarom zouden mensen je product of dienst kopen?

Investeerders zullen ongetwijfeld willen weten waarom mensen jouw product of dienst zouden kopen. Het is belangrijk om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, omdat dit laat zien dat je begrijpt wat de behoeften en wensen van jouw klanten zijn. Investeerders willen zien dat je een duidelijke waardepropositie hebt en dat je een oplossing biedt voor een probleem of behoefte in de markt. Zorg ervoor dat je de unieke eigenschappen van jouw product benadrukt en hoe deze zich onderscheidt van de concurrentie. Laat zien dat je een duidelijke doelgroep hebt geïdentificeerd en dat je weet hoe je hen kunt bereiken en overtuigen om jouw product te kopen.

#2 Als het zo’n goed idee is, waarom is het niet eerder bedacht of gedaan?

Deze vraag kan investeerders zeker bezighouden en het is belangrijk om hier een overtuigend antwoord op te hebben. Het is mogelijk dat jouw idee wel eerder bedacht of gedaan is, maar dat er toen nog niet de juiste technologie, marktomstandigheden of acceptatie was om het succesvol te maken. Je kunt benadrukken dat je met jouw expertise en ervaring een unieke draai aan het idee hebt gegeven, waardoor het nu wel klaar is voor succes. Of misschien heb je juist een geheel nieuw idee ontwikkeld dat nog niet eerder in de markt was, waardoor je een pionier bent op dit gebied. Wat het antwoord ook is, zorg ervoor dat je laat zien dat je goed op de hoogte bent van de markt en dat je een duidelijke visie hebt voor de toekomst van jouw product.

#3 Hoe weet je dat de groeipotentie van de markt die je aangeeft klopt?

Investeerders vragen vaak hoe zeker je bent van de groeipotentie die je aangeeft voor de markt waarin je opereert. Het is belangrijk om je antwoord op deze vraag te onderbouwen met gedegen marktonderzoek en gegevens. Toon aan dat je de markttrends en -ontwikkelingen nauwlettend hebt gevolgd en dat je een grondige analyse hebt gemaakt van de concurrentie en de behoeften van de consument. Je kunt hierbij ook verwijzen naar externe bronnen en rapporten die jouw inzichten ondersteunen. Laat zien dat je een realistische en data-gedreven benadering hebt bij het voorspellen van de groeipotentie van de markt. Bovendien, als je al enige tractie hebt met je product of dienst, zoals een stijgende omzet of een groeiend klantenbestand, vermeld dit dan zeker. Dit kan het vertrouwen van investeerders vergroten en hen overtuigen van de haalbaarheid van jouw groeiplannen.

De tekst gaat verder onder de afbeelding

Gratis pitch deck template

maak zelf een krachtige pitchdeck

Download nu gratis mijn krachtige pitch deck template. Dit template bevat de belangrijkste onderdelen voor een goede pitch om de investeerder te overtuigen. Vul jouw eigen gegevens in in het format en design het gemakkelijk naar jouw eigen stijl.

#4 Waarom heb je nog geen klanten? (alleen als er natuurlijk nog geen klanten zijn) Hoe ga je je marketing aanpakken dat er snel genoeg klanten zijn?

Als je nog geen klanten hebt op het moment van je pitch deck presentatie, kan deze vraag naar voren komen. Het is belangrijk om deze vraag eerlijk en concreet te beantwoorden. Geef aan dat je je bewust bent van het belang van klanten en dat je een duidelijke strategie hebt om ze te bereiken en te overtuigen.

Je kunt bijvoorbeeld uitleggen dat je nog in de beginfase van je product of bedrijf zit en dat je je eerst hebt gericht op het ontwikkelen en verfijnen van je product. Hierdoor heb je nog niet actief de marketinginspanningen opgepakt. Benadruk echter dat je nu klaar bent om je marketing aan te pakken en klanten aan te trekken. Geef aan dat je een gedegen marketingplan hebt opgesteld, waarin je hebt geïdentificeerd wie je ideale klanten zijn en hoe je hen kunt bereiken.

Bespreek de verschillende kanalen en strategieën die je gaat gebruiken om je merk en product onder de aandacht te brengen. Denk hierbij aan online marketing, sociale media, content creatie, influencer marketing, PR en andere relevante kanalen. Toon ook aan dat je begrijpt dat marketing een continu proces is en dat je bereid bent om te experimenteren.

#5 Hoe gaat de concurrentie reageren? Verwacht je dat dit product snel wordt nagedaan?

Als investeerder is het belangrijk om te weten hoe de concurrentie zal reageren op jouw product en in hoeverre je verwacht dat het snel zal worden nagedaan. Het beantwoorden van deze vraag laat zien dat je bewust bent van de marktdynamiek en de mogelijke uitdagingen die je kunt tegenkomen.

Om deze vraag te beantwoorden, kun je aangeven dat je een concurrentieanalyse hebt uitgevoerd om inzicht te krijgen in de bestaande spelers in de markt en hun productaanbod. Laat zien dat je hebt gekeken naar hun sterke en zwakke punten en hoe jouw product zich differentieert van de concurrentie. Geef aan dat je mogelijke reacties van concurrenten hebt overwogen en strategieën hebt ontwikkeld om jezelf te beschermen, zoals het aanvragen van patenten of het bouwen van een sterke merkidentiteit.

Daarnaast laat je zien dat je continu bezig bent met innovatie en het ontwikkelen van nieuwe features of verbeteringen aan je product om de concurrentie voor te blijven. Het is belangrijk om een positieve en zelfverzekerde houding te tonen en te laten zien dat je klaar bent om de uitdagingen aan te gaan die de concurrentie met zich meebrengt.

#6 Welke andere start-ups zijn met hetzelfde idee bezig? Hoe ga je deze concurrentie verslaan?

Het is belangrijk voor investeerders om te weten wie je concurrenten zijn en hoe je van plan bent om ze te verslaan. Om deze vraag te beantwoorden, laten zien dat je grondig marktonderzoek hebt gedaan en op de hoogte bent van andere start-ups die zich bezighouden met dezelfde ideeën of producten. Verwijs wederom naar je concurrentieanalyse, die je hebt uitgevoerd om inzicht te krijgen in hun sterke en zwakke punten, en benadruk hoe jouw bedrijf zich differentieert van hen.

Bespreek je unieke waardepropositie en wat jouw bedrijf onderscheidt van de rest. Laat zien dat je een duidelijk plan hebt om de concurrentie aan te gaan, zoals het verbeteren van je product, het versterken van je merkidentiteit, het implementeren van effectieve marketing- en verkoopstrategieën en het continu innoveren om een voorsprong te behouden.

Investeerder vragen over jou

Naast de bovenstaande vragen over je bedrijf, product en propositie, zullen de investeerders ook meer over jou willen komen te weten. Hieronder vind je voorbeelden van vragen die ze je kunnen stellen:

#7 Waarom ben je een goede CEO van het bedrijf?

Als investeerders vragen waarom je een goede CEO van het bedrijf bent, is het belangrijk om je leiderschapskwaliteiten en ervaring te benadrukken. Bespreek je achtergrond en expertise in de branche en leg uit hoe dit je in staat stelt om het bedrijf succesvol te leiden. Laat zien dat je een sterke visie hebt voor de toekomst van het bedrijf en dat je in staat bent om een strategie te ontwikkelen en uit te voeren om die visie te realiseren.

Benadruk ook je vermogen om een team te bouwen en te leiden, je communicatie- en onderhandelingsvaardigheden, en je vermogen om uitdagingen het hoofd te bieden en beslissingen te nemen onder druk. Laat zien dat je gepassioneerd bent en toegewijd aan het succes van het bedrijf, en dat je bereid bent om hard te werken en alles te doen wat nodig is om het bedrijf naar succes te leiden.

#8 Wat doe je bij tegenslagen?

De vraag "Wat doe je bij tegenslagen?" is een belangrijke vraag die investeerders kunnen stellen om te beoordelen hoe veerkrachtig en probleemoplossend je bent als ondernemer.

Bij het beantwoorden van deze vraag is het essentieel om eerlijk en realistisch te zijn, maar ook om een positieve en proactieve houding te tonen. Leg uit dat tegenslagen onvermijdelijk zijn in het ondernemerschap, maar dat je in staat bent om hiermee om te gaan. Benadruk je vermogen om flexibel te zijn en je aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Bespreek specifieke voorbeelden van tegenslagen die je in het verleden hebt ervaren en hoe je deze hebt overwonnen. Laat zien dat je leert van tegenslagen en dat je in staat bent om snel te schakelen en nieuwe oplossingen te vinden. Benadruk je vastberadenheid en doorzettingsvermogen om obstakels te overwinnen en je doelen te bereiken.

De tekst gaat verder onder de afbeelding

Gratis pitch deck template

maak zelf een krachtige pitchdeck

Download nu gratis mijn krachtige pitch deck template. Dit template bevat de belangrijkste onderdelen voor een goede pitch om de investeerder te overtuigen. Vul jouw eigen gegevens in in het format en design het gemakkelijk naar jouw eigen stijl.

#9 Hoeveel ervaring heb je in alle facetten van het opbouwen en uitbouwen van een bedrijf?

Investeerders kunnen vragen stellen over jouw ervaring in alle facetten van het opbouwen en uitbouwen van een bedrijf. Het is essentieel om hier transparant en eerlijk over te zijn. Bespreek je eerdere ervaringen en successen in het opzetten en laten groeien van bedrijven.

Benadruk je vaardigheden en kennis op het gebied van strategieontwikkeling, productontwikkeling, marketing, financiën en operationeel management. Geef voorbeelden van specifieke projecten of situaties waarin je deze vaardigheden hebt toegepast en de resultaten die je hebt behaald.

Laat zien dat je een brede kennis hebt van verschillende aspecten van het ondernemerschap en dat je in staat bent om een team te leiden en te inspireren om gezamenlijke doelen te bereiken. Benadruk ook je bereidheid om te blijven leren en jezelf verder te ontwikkelen als ondernemer.

#10 Wat zijn je grootste zwakheden van jou en je team? → (En zorg dat je een antwoord hebt wie of wat je hiervoor inschakelt)

Investeerders stellen vaak de vraag: "Wat zijn je grootste zwakheden van jou en je team?" Deze vraag is bedoeld om te peilen of je als ondernemer eerlijk en zelfbewust bent over de zwakke punten van zowel jezelf als je team.

Het is belangrijk om deze vraag op een positieve en constructieve manier te beantwoorden. Benoem eerlijk de zwakke punten, maar laat ook zien wat je doet om hiermee om te gaan. Geef aan dat je bereid bent om samen te werken met externe experts of consultants om de zwakke punten aan te pakken. Dit toont aan dat je openstaat voor feedback en bereid bent om te investeren in de groei en ontwikkeling van jezelf en je team. Daarnaast laat het zien dat je in staat bent om externe hulp in te schakelen wanneer dat nodig is, wat getuigt van een slimme en verstandige aanpak.

Het is belangrijk om te benadrukken dat je altijd streeft naar verbetering en dat je actief werkt aan het versterken van de zwakke punten om het bedrijf naar succes te leiden.

#11 Wat is het grootste risico binnen het bedrijf waarom het geen succes wordt → (En zorg dat je een antwoord hebt wie of wat je hiervoor inschakelt)

Investeerders stellen vaak de vraag: "Wat is het grootste risico binnen het bedrijf waarom het geen succes wordt?" Deze vraag is bedoeld om te peilen of je als ondernemer bewust bent van de potentiële obstakels en uitdagingen die je bedrijf kan tegenkomen. Het is belangrijk om deze vraag op een eerlijke en realistische manier te beantwoorden.

Identificeer het grootste risico dat je ziet, of het nu gaat om marktontwikkelingen, concurrentie, regelgeving of andere factoren, en leg uit hoe je van plan bent dit risico aan te pakken. Demonstreer je vermogen om proactief te handelen en mogelijke oplossingen te vinden. Geef aan dat je bereid bent om externe expertise in te schakelen, zoals consultants of industrie-experts, om het risico te verminderen en het bedrijf op koers te houden naar succes.

Het tonen van een plan en het nemen van verantwoordelijkheid voor het identificeren en aanpakken van risico's zal investeerders vertrouwen geven in je vermogen om met uitdagingen om te gaan.

Investeerder vragen over de cijfers

Mijn favoriete gedeelte. Niet gek, aangezien ik financieel strateeg ben. 😉 Naar aanleiding van je pitch deck presentatie, kunnen de investeerders vragen over cijfers stellen, om zichzelf te verzekeren dat hun investering de moeite waard zal zijn. Hieronder vind je de belangrijkste vragen van investeerders over cijfers (en goede antwoorden) op een rij:

#12 Vragen over de volledigheid en juistheid van alle kosten die je hebt opgenomen

Investeerders willen er zeker van zijn dat alle kosten die je hebt opgenomen in je pitch deck volledig en juist zijn. Ze willen een duidelijk beeld krijgen van hoe je je financiën beheert en of je alle relevante kosten hebt meegenomen.

Om deze vraag te beantwoorden, is het belangrijk om transparant en gedetailleerd te zijn over je kostenstructuur. Leg uit welke kostenposten zijn opgenomen, zoals productie, marketing, personeel en andere uitgaven. Zorg ervoor dat je alle bedragen hebt geverifieerd en dat je kunt uitleggen hoe je tot deze cijfers bent gekomen. Als je externe bronnen, zoals offertes of marktonderzoek, hebt gebruikt om je kosten te bepalen, vermeld dit dan ook.

Door de investeerders een gedetailleerd overzicht te geven van je kosten en de zorgvuldigheid waarmee je ze hebt bepaald, geef je hen het vertrouwen dat je financieel goed onderbouwd bent en dat je de mogelijke risico's begrijpt.

#13 Vragen over de volledigheid en juistheid van de groei in verkoopaantallen

Investeerders willen graag weten of de groei in verkoopaantallen die je presenteert in je pitch deck volledig en juist is. Ze willen er zeker van zijn dat de cijfers die je laat zien realistisch zijn en gebaseerd zijn op betrouwbare gegevens.

Om deze vraag te beantwoorden, is het belangrijk om de bronnen van je verkoopcijfers te vermelden en te verklaren hoe je deze groei hebt bereikt. Geef aan of de groei organisch is, bijvoorbeeld door een toename van de vraag naar je product, of dat je strategieën hebt gebruikt zoals marketingcampagnes of partnerships om de groei te stimuleren.

Daarnaast is het ook belangrijk om te laten zien dat je een gedegen forecast hebt gemaakt om de groei in de toekomst te voorspellen. Door transparantie te tonen en te laten zien dat je strategieën hebt om de groei te ondersteunen, zul je investeerders vertrouwen geven in de haalbaarheid en duurzaamheid van je bedrijf.

De tekst gaat verder onder de afbeelding

Gratis pitch deck template

maak zelf een krachtige pitchdeck

Download nu gratis mijn krachtige pitch deck template. Dit template bevat de belangrijkste onderdelen voor een goede pitch om de investeerder te overtuigen. Vul jouw eigen gegevens in in het format en design het gemakkelijk naar jouw eigen stijl.

#14 Wat doe je wanneer je de financiële projecties qua aantallen niet behaald of als kosten hoger uitvallen? → Heb je een back-up plan of heb je bijvoorbeeld privé geld?

Investeerders willen graag weten hoe je omgaat met onvoorziene omstandigheden en wat je plan B is als je financiële projecties niet behaald worden of als kosten hoger uitvallen dan verwacht.

Je kunt bijvoorbeeld vertellen dat je een buffer hebt ingebouwd in je financiële planning om eventuele tegenvallers op te vangen. Daarnaast kun je ook aangeven dat je bereid bent om privé geld te investeren als dat nodig is om de continuïteit van je bedrijf te waarborgen.

Het tonen van flexibiliteit en veerkracht in je financiële aanpak zal investeerders geruststellen en hen laten zien dat je in staat bent om succesvol om te gaan met uitdagingen die zich kunnen voordoen.

#15 Heb je je zwakheden (zie de vraag bij over jou) en hoe je dat gaat opvangen meegenomen in je financiële plan?

Investeerders willen graag weten of je in je financiële plan rekening hebt gehouden met eventuele zwakheden die je hebt benoemd in de vragen over jou. Het is belangrijk om eerlijk en transparant te zijn over de zwakheden van je bedrijf en hoe je van plan bent deze op te vangen in je financiële plan.

Je kunt bijvoorbeeld aangeven dat je extra budget hebt gereserveerd voor het aanpakken van deze zwakheden of dat je strategieën hebt geïmplementeerd om ze te overwinnen. Door te laten zien dat je proactief bent en concrete maatregelen hebt genomen om je zwakheden aan te pakken, zul je investeerders vertrouwen geven dat je in staat bent om succesvol om te gaan met uitdagingen en tegenslagen.

#16 Vragen over de rekenkundige juistheid van je plan, maar die fouten mogen er eigenlijk niet in zitten!

Investeerders zullen ongetwijfeld vragen stellen over de rekenkundige juistheid van je financiële plan. Ze willen er zeker van zijn dat er geen fouten in zitten en dat alle berekeningen correct zijn.

Het is van cruciaal belang om zorgvuldig te werk te gaan bij het opstellen van je financiële projecties en ervoor te zorgen dat alle cijfers accuraat zijn. Het kan nuttig zijn om een financieel expert te raadplegen om ervoor te zorgen dat je plan vrij is van fouten.

Daarnaast kun je investeerders ook geruststellen door te benadrukken dat je bereid bent om samen te werken met en verantwoording af te leggen aan een accountant of financieel adviseur om ervoor te zorgen dat alle financiële informatie correct is. Het tonen van nauwkeurigheid en professionaliteit in je financiële planning zal het vertrouwen van investeerders vergroten en hen laten zien dat je serieus bent over het behalen van je doelen.

#17 Heb je je kapitaalbehoefte gesplitst op een slecht, medium, goed scenario?

Het is belangrijk om in je financiële plan rekening te houden met verschillende scenario's, waaronder een slecht, medium en goed scenario. Investeerders willen graag weten of je hebt nagedacht over de kapitaalbehoefte in deze verschillende scenario's en of je financiële plan hierop is afgestemd.

Door je kapitaalbehoefte te splitsen op basis van deze scenario's, laat je zien dat je realistisch en voorbereid bent op verschillende uitkomsten en risico's. Je kunt bijvoorbeeld aangeven dat in een slecht scenario je extra kapitaal nodig hebt om tegenslagen op te vangen en dat in een goed scenario je kapitaalbehoefte lager kan zijn vanwege verwachte groei en succes.

Door deze splitsing aan te tonen, geef je investeerders inzicht in je financiële planning en toon je aan dat je strategisch en doelgericht te werk gaat. Dit kan het vertrouwen van investeerders vergroten en hen laten zien dat je goed hebt nagedacht over de verschillende mogelijke uitkomsten en de benodigde middelen om succesvol te zijn.

Oefenen, oefenen, oefenen!

Nu dat je deze 17 vragen van investeerders hebt bekeken, vraag je je zeker af wat je hiermee kan doen. Mijn advies; bereid je antwoorden op deze 17 vragen voor, voordat je een pitch deck presentatie ingaat. Hierdoor ben je goed voorbereid en ga je je afspraak vol zelfvertrouwen tegemoet!

Als je actief aan de slag wil gaan met je pitch deck, adviseer ik je om mijn gratis pitch deck template te downloaden. In deze template kan je eenvoudig je eigen gegevens invullen en vormgeving toepassen.

Je vindt de gratis pitch deck template hier.

Pitch deck serie

Je hebt net deel 6 uit de blog serie 'Pitch deck' gelezen. In 6 blogs duiken we in diepte in op alles wat je moet weten rondom het maken van een pitch deck.

Ontdek de andere blogs uit deze serie:

Deel 1: De essentiële elementen van een overtuigend pitch deck

Deel 2: 5 veelvoorkomende pitch deck fouten die je moet vermijden

Deel 3: Het belang van storytelling in je pitch deck

Deel 4: Het aanpassen van je pitch deck aan verschillende investeerders

Deel 5: Tips voor het presenteren van je pitch deck aan investeerders

Ontdek wat je moet doen en laten om meer winst over te houden

Download nu tijdelijk gratis de rekentool voor ambitieuze merk eigenaren, creatieve makers en webshopondernemers. Minder geschikt voor voor dienstverleners. Inzicht is namelijk de ultieme basis voor een winstgevender, groeiend en leuker bedrijf. En je hebt geen Excelkennis nodig, dus wat houd je nog tegen?