Afschrijven als ZZP’er: lineair of willekeurig?

Grote kans dat jij als ZZP’er moet gaan afschrijven. Je hoort termen als activeren op de balans, willekeurig en lineair afschrijven. Termen die voor veel ZZP’ers compleet nieuw zijn en veel vragen opleveren. Want wat is afschrijven eigenlijk, wanneer mag je afschrijven als ZZP’er en welke afschrijvingsmethodes pas je wanneer toe? Of heb je eigenlijk überhaupt nog nooit van afschrijven gehoord? Ook geen probleem. Ik leg het je uit. Na het lezen, en misschien nogmaals lezen van dit artikel, weet jij alles over afschrijven en kun jij de keuze maken of je lineair of willekeurig wil afschrijven.

Wil je ontdekken wat je kan doen en laten voor meer winst uit je onderneming? Download dan mijn gratis rekentool voor merkeigenaren met een fysiek product!

Dit ga je in deze blog ontdekken:

Wat is afschrijven?

Afschrijven houdt in dat je de kosten van een investering kan uitspreiden over een langere tijd. Hierdoor vallen de kosten van de investering niet direct volledig in een boekjaar maar in meerdere boekjaren. Door het afschrijven van bedrijfsmiddelen krijg je dus een verschil tussen je werkelijke uitgaven en de uitgaven die je meeneemt in je belastingaangifte.

Als je op bedrijfsmiddelen moet afschrijven, dan activeer je de bedrijfsmiddelen op de balans en vallen (voor de belastingaangifte) alleen de afschrijvingskosten in de winst- en verliesrekening.

rekentool voor merkeigenaren met een fysiek product
Ontdek wat je moet doen en laten om meer winst over te houden

Hoe bereken je de afschrijving?

De meest gebruikte methode om afschrijvingen te berekenen is de lineaire methode. Dit houdt in dat de afschrijvingskosten elk jaar even hoog zijn. Voor startende ondernemers biedt de belastingdienst ook de mogelijkheid tot willekeurig afschrijven. We behandelen beide methodes.

Lineair afschrijven

Bij lineair afschrijven is de afschrijving dus elk jaar even groot. De jaarlijkse afschrijving bereken je met de volgende formule: (Aanschafwaarde – restwaarde) / verwachte gebruiksduur.

Stel: Je koopt een laptop van 1.600 euro exclusief btw. Je verwacht dat je de laptop 5 jaar kunt gebruiken. Na 5 jaar intensief gebruik verwacht je dat je nog 100 euro voor de laptop kunt krijgen. De restwaarde is dus 100 euro. De afschrijvingskosten per jaar bedragen (1.600 – 100) / 5 = 300 euro. Oftewel, vijf jaar lang moet je een bedrag van 300 euro aan afschrijvingskosten in je winst en verliesrekening boeken.

Afschrijven zzp'er willekeurig of lineair

Door het afschrijven van de laptop wordt de boekwaarde, de waarde van de laptop op de balans, ieder jaar 300 euro minder waard. Het aanschafbedrag daarentegen verandert natuurlijk nooit.

afschrijven als zzp'er willekeurig of lineair

Let op: Fiscaal mag je maximaal 20% per jaar afschrijven. Dit staat gelijk aan afschrijven in 5 jaar.

Let op: Je schrijft af over het bedrag exclusief BTW.

Let op: Als je het bedrijfsmiddel halverwege het jaar aanschaft begin je pas vanaf die maand met afschrijven. Stel je koop de laptop van 1.600 euro op 1 mei dan heb je dus nog 8 maanden waarover je moet afschrijven. De afschrijving in het eerste jaar bedraagt dan niet 300 euro maar 8/12 * 300 euro = 200 euro.

Download mijn rekentool voor meer winst

rekentool voor merkeigenaren met een fysiek product

Ontdek wat je moet doen en laten om meer winst over te houden

Inzicht is de ultieme basis voor een winstgevender, groeiend en leuker bedrijf. En je hebt geen Excelkennis nodig, dus wat houd je nog tegen?

Download nu tijdelijk de gratis de rekentool.

Willekeurig afschrijven

Voordat je gebruik kan maken van de regeling om willekeurig af te schrijven moet je aan twee voorwaarden voldoen:

  1. Je onderneming is een eenmanszaak, maatschap, CV of VOF. Dus geen BV of NVwillekeurig afschrijven vier regels
  2. Je voldoet aan de vereisten van de startersaftrek. Zo moet je bijvoorbeeld minimaal 1125 uur aan je onderneming hebben besteden en was je in de voorgaande 5 jaren minimaal géén ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Als je voldoet aan de bovenstaande twee voorwaarden gelden er 4 regels.

  1. Bedrijfsmiddelen zijn gekocht in het jaar dat de startersaftrek geldt of in het jaar dat je nog niet officieel bent begonnen maar wel vast investeert (het aanloopjaar).
  2. De investeringsaftrek moet van toepassing zijn op het bedrijfsmiddel. Dit is bijna altijd van toepassing op een paar uitzonderingen na zoals investeringen in grond, vaartuigen voor representatieve doeleinden en bedrijfsmiddelen die je koopt van familie.
  3. Het investeringsbedrag moet meer dan 450 euro bedragen. Anders kun je namelijk niet op het bedrijfsmiddel afschrijven maar gaat het direct de winst- en verliesrekening in.
  4. Willekeurig afschrijven mag tot maximaal van ongeveer 320.000 euro. Kijk op deze website voor het exacte bedrag, afhankelijk van het jaar. Dit is ook het maximale investeringsbedrag om gebruik te maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Voldoet je investering aan alle 4 de regels? Dan mag je dus willekeurig afschrijven. Je mag dan dus zelf bepalen hoeveel je afschrijft en er is dus geen formule voor. In het voorbeeld van de laptop van 1.600 euro zou je dus het eerste jaar 800 euro kunnen afschrijven en het tweede jaar 700 euro.

Afschrijven lineair willekeurig

Waarom willekeurig afschrijven?

Een voordeel voor jou als startende ondernemer is dat je door willekeurig afschrijven in de het eerste jaar meer kan afschrijven en hierdoor minder belasting betalen. Dit kan voordelig zijn als je in het eerste jaar nog weinig verdient. Onderstaand zie je twee keer de winst- en verliesrekening zoals je die invult in de aangifte inkomstenbelasting. Je kunt dus zien dat willekeurig afschrijven het saldo winst- en verliesrekening (waarover de te betalen belasting wordt berekent) verlaagt. Hierdoor betaal je dus in dit jaar minder belasting.

Afschrijven lineair willekeurig zzp'er

De balans, waarop je de laptop tegen de aanschafwaarde activeert, is in het begin hetzelfde of je lineair afschrijft of willekeurig afschrijft. Aan het einde van het eerste jaar, wat het begin van jaar 2 is, wordt de laptop voor een andere bedrag op de balans opgenomen. Het verschil is het bedrag aan afschrijving tussen de lineaire methode en de willekeurige methode.

lineair willekeurig zzp'er

Tuurlijk, uiteindelijk wordt het zelfde totaalbedrag afgeschreven over de jaren. Maar in de eerste jaren als startende ZZP’er kan dit voordeel nou nét dat kleine beetje helpen.

Top, je hebt alles wat je moet weten over afschrijven als ZZP’er gelezen (of je hebt stiekem naar beneden gescrold). Hopelijk weet je nu hoe je over je bedrijfsmiddelen kunt afschrijven en of jij willekeurig of lineair gaat afschrijven als ZZP’er. Laat je het weten als je nog vragen hebt?

Klaar om te ontdekken hoe je meer winst kan maken met je bedrijf? Download mijn gratis rekentool voor merkeigenaren met een fysiek product!

Ontdek wat je moet doen en laten om meer winst over te houden

Download nu tijdelijk gratis de rekentool voor ambitieuze merk eigenaren, creatieve makers en webshopondernemers. Minder geschikt voor voor dienstverleners. Inzicht is namelijk de ultieme basis voor een winstgevender, groeiend en leuker bedrijf. En je hebt geen Excelkennis nodig, dus wat houd je nog tegen?